1 2 
La 'Descendentia regum Sicilie' de Pau Rossell
Antoni Biosca i Bas, ed.
Edició crítica amb traducció anotada de la Descendentia regum Sicilie , obra llatina del segle XV, encarregada pel rei Alfons el Magnànim al notari valencià Pau Rossell com a justificació de la...

Des de 9,08
Els Llibres de la col·lecta del Dret Portugués de València (1464-1512)
María Rosa Muñoz Pomer, ed., Germán Navarro Espinach, ed., David Igual Luis, ed., Concepción Villanueva Morte, ed.
Aquest llibre recull la documentació-registre del tràfic comercial entre el regne de Portugal i la ciutat de València a finals del segle XV, amb un notable volum de dades sobre mercaders, patrons de...

Des de 13,26
La Vall d'Uixó en el temps de la lloctinència de l'infant Martí
Rosa M. Gregori Roig
Aquesta col·lecció documental 297 documents conservats als registres de la Reial Cancelleria de l Arxiu de la Corona d Aragó permet conèixer millor la història social i política de l aljama dels...

Des de 13,96
Crònica i memòria. Textos històrics de Martí de Viciana el Vell
Joan Iborra, ed.
El llibre recull una sèrie de materials i documents de tipus historicista sobre els regnes i la dinastia de la Corona d Aragó des dels temps carolingis fins als temps d Alfons el Magnànim, en què...

Des de 8,38
Els llibres de Consells de la vila de Castelló II
Enric Guinot i Rodríguez, Pau Viciano Navarro
Aquest volum és la segona aportació al projecte d edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló a l època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels...

Des de 13,26
Els llibres de Consells de la vila de Castelló III
German Navarro Espinach, Joaquín Aparici Martí
Aquest volum és la tercera aportació al projecte d edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló de l època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels...

Des de 13,26
Liber ordinum de la diòcesi de València (1463-1479)
M.ª Milagros Cárcel Ortí, ed
El manuscrit que s edita correspon a un Liber Ordinum del bisbat de València en temps de Roderic de Borja com a titular d aquesta diòcesi. Entre la documentació medieval emanada des dels bisbats,...

Des de 18,61
Documentació medieval de les baronies de Bunyol, Xiva i Xestalgar (1238-1344)
Manel Pastor Madalena, ed.
El període d aquest recull documental representa un tram del passat que va reunir les senyories de Bunyol i Xiva, amb Xestalgar, sota la titularitat dels comtes d Urgell i específicament de la branca...

Des de 9,31
Els llibres de Consells de la vila de Castelló I (1374-1383)
Carles Rabassa Vaquer, Elena Sánchez Almela, ed.
Els llibres on apareixen registrats els acords presos en les reunions del consell municipal representen una de les fonts històriques més importants entre les conservades als arxius municipals, ja que...

Des de 13,26
Senyors, bandolers i vassalls
Vicent Garés Timor, Xavier Úbeda Revert, eds.
Els anomenats «successos de Polinyà» foren un dels episodis històrics més desconeguts i tèrbols de la baronia de Corbera: la resistència de les autoritats locals, vassalls del duc de Gandia, a l...

Des de 10,24
Cartes de poblament valencianes modernes. Vol.II
Enric Guinot Rodríguez, Manuel Ardit Lucas, eds.
Segon volum d una obra que, de manera novedosa, edita exhaustivament les cartes de població valencianes dels segles XVI-XVIII. Les cartes pobles foren un instrument usual en el marc del que anomenem...

Des de 23,27
Libro tercero de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino
Martí de Viciana
En esta parte de su Crónica, editada el 1564, Martí de Viciana, doctorado en Derecho en Valencia, notario de la corte del alcalde y justicia de Burriana, elabora una descripción topográfica de las...

Des de 15,82
Inscripcions romanes del País Valencià, V
Josep Corell Vicent
Aquest volum és la segona edició, corregida i augmentada, de les "Inscripcions romanes de Valentia i el seu territori", que incloïa les actuals comarques de l'Horta i la Ribera situada al nord del...

Des de 13,62
Sexe i violència en la Corona d'Aragó
Carlos López Rodríguez, ed.
L'Arxiu de la Corona d'Aragó conserva centenars de plets que van recaure en la jurisdicció reial durant els segles XIV i XV. Entre aquests, se seleccionen i s'editen en aquesta obra una àmplia mostra...

Des de 9,31
Documents de la pintura valenciana medieval i moderna I (1238-1400)
VV.AA.
Heus ací el primer lliurament d'un projecte ambiciós: reunir i publicar tots els documents relatius a la pintura valenciana anterior a 1400. El lector, ja siga provinent del camp de la història de...

Des de 15,88
El desterrament morisc valencià en la literatura del segle XVII
Manuel Lomas Cortés
L'expulsió dels moriscos valencians el 1609 va causar una gran impressió en els contemporanis, que, des del punt de vista de la societat cristiana dominant, no tardarien a redactar escrits...

Des de 20,42
Documents de la pintura valenciana medieval i moderna III (1401-1425)
VV.AA.
Heus ací el tercer lliurament d'un projecte ambiciós: reunir i publicar tots els documents relatius a la pintura valenciana anterior a l'època contemporània. El lector hi trobarà més d'un miler de...

Des de 25,59
Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349)
Mateu Rodrigo Lizondo, ed.
La guerra de la Unió ha estat secularment un episodi molt mal conegut de la història del regne de València, que es mantenia en ombres, erròniament interpretat per assimilació a les Unions aragoneses,...

Des de 16,29
Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles
Juli Moll i Gómez de la Tía
Escrit per l eclesiàstic Joan Binimelis (1538/9-1616), aquest volum constitueix la primera edició crítica del Llibre V de la Història general del Regne de Mallorca en la versió catalana que, com és...

Des de 16,29
Martí de Viciana: Libro segundo de la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y su reino
Joan Iborra, ed.
Els volums que integren aquesta crònica ens han pervingut malgrat els entrebancs i els dificultats històriques. Dels quatre llibres que conformen l'obra, tan sols n'hi romanen tres, ja que el Libro...

Des de 15,82
Els registres notarials de Miquel Llagària
Daniel Muñoz Navarro, Frederic Aparisi
Aquest volum conté la documentació generada pel notari Miquel Llagària, una activitat que es prolongà durant vint anys, des de la dècada de 1540 fins a l'any 1561. Procedent de Xàtiva, s'establí a...

Des de 20,94
Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d'Aragó
Mateu Rodrigo Lizondo, ed.
L'objecte d'aquest recull és editar una selecció, suficientment extensa o representativa, de lletres reials i de documents de caràcter diplomàtic en llengua catalana continguts en la sèrie de...

Des de 27,92
Documents de la pintura valenciana medieval i moderna. IV
Juan V García Marsilla, María Milagros Cárcel Ortí
A l'inici de l'any 1413 la ciutat de València començava les gestions per a l'organització de l'entrada triomfal de Ferran d'Antequera com a rei acabat d'entronitzar arran del Compromís de Casp....

Des de 18,61
Cartes comercials i lletres de canvi de Francés Crespo, mercader valencià (1585-1601)
José Manuel Iborra Lerma, Margarita Vila López
Aquest volum recull el registre de cartes i lletres de canvi enviades pel mercader valencià Francés Crespo. Es tracta d'un manuscrit, conservat a l'Arxiu del Regne de València, de 209 fulls, que...

Des de 10,24
Hug de Cardona
Ferran Garcia-Oliver, Frederic Aparisi, Noelia Rangel
Recull de documents al voltant de la figura del noble Hug de Cardona, senyor del Real , de Beniopa i alqueries de l horta de Gandia, que ha estat localitzada i editada després d una exhaustiva...

Des de 20,95
Hug de Cardona, II
Ferran Garcia-Oliver, Frederic Aparisi, Noelia Rangel, Vicent Royo
La documentació sobre el noble Hug de Cardona, senyor del Real i Beniopa, alqueries de l'horta de Gandia, ha estat localitzada i editada després d'una exhaustiva recerca en diversos arxius,...

Des de 13,62
Hug de Cardona, III
Ferran Garcia-Oliver, Frederic Aparisi, Noelia Rangel, Vicent Royo
Aquest és el tercer volum que renuneix la documentació sobre el noble Hug de Cardona, senyor del Real i Beniopa, alqueries de l'horta de Gandia, localitzada i editada després d'una exhaustiva recerca...

Des de 13,62
Documents de la pintura valenciana medieval i moderna II.
Joan Aliaga, Lluïsa Tolosa, Ximo Company
Amb motiu de l'entrada del rei Martí l'Humà en la ciutat de València, acompanyat de la seua dona i de la seua nora, la reina de Sicília, el municipi organitzà una esplèndida recepció, amb desfilada...

Des de 15,88
Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València. I.
Ferran Garcia-Oliver, Antoni Furió i Diego
El Llibre d'establiments de la ciutat de València recull les ordenances municipals promulgades pels jurats i el Consell de la capital del regne durant la primera meitat del segle XIV. Hi trobem...

Des de 20,43
Gestes dels Comtes de Barcelona i Reis d'Aragó
VV.AA.
Aquest volum recull una nova edició crítica de la versió catalana, o versió intermèdia, de les Gesta comitum Barcinonensium, elaborada per primera vegada a partir de tots els manuscrits coneguts, amb...

Des de 8,17
1 2 
Privacity | Condicions d’ús web | CONTACTE
2000-2020 © Powered by