Search
1 
Sobre la traducció
Paul Ricoeur
Aquest llibre recull tres textos tardans de Paul Ricoeur, en els quals reflexiona especialment sobre la paradoxa de la traducció. Ricoeur ens convida a reflexionar-hi i ens fa entendre millor el...
[ eBook ]

From 4
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager