Search
1 
Mestres valencianes republicanes
Mª Carmen Agulló Díaz
Les mestres republicanes han estat invisibilitzades històricament per raons professionals, polítiques i de gènere. Aquest llibre recupera els noms, les experiències vitals i les pràctiques...
[ eBook ]

From 4.99
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager