Search
1 
Autoritat i autoritarisme
Miquel Bassols i Puig
Des de principis del segle passat, assistim a una crisi de l autoritat fundada en el patriarcat que té diverses conseqüències en les formes de vida i molt especialment en la política. La crisi d...
[ eBook ]

From 5.6
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager