Search
1 
La ciència i la política
Max Weber
«La ciència com a vocació i professió» i «La política com a vocació i professió» són dos textos cabdals de Max Weber. Contenen una reflexió profunda sobre ciència i política, però també sobre la...
[ eBook ]

From 4.2
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager