Search
1 
País complex
Joan Romero González, J. Azagra
El País Valencià s'enfronta a problemes de gran entitat. Ací s'analitza l'evolució política, econòmica i social dels darrers trenta anys i es qüestionen les raons del predomini conservador. Una...
[ eBook ]

From 8
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager