Search
1 
Contra els galileus
Julià Emperador
Per a Julià era evident que el projecte de restauració de l'imperi era indissoluble de la reconstrucció de la cultura que l'havia engendrat: de la tradició, les idees, la filosofia, la religió i el...
[ eBook ]

From 4
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager