Search
1 
Economia laboral i polítiques d'ocupació
Josep Banyuls, Ernest Cano, Josep Vicent Pitxer, Amat Sánchez
Enfront de la perspectiva única per explicar la dinàmica laboral de la societat, en aquesta publicació trobem altres formes d'entendre la realitat que ens ajuden a comprendre-la en tota la seua...
[ eBook ]

From 8.17
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager