Search
1 
En el primer siglo de la Inquisición española
José María Cruselles
En els temps immediats a la seua creació pels Reis Catòlics, el Sant Ofici de la Inquisició era un organisme dinàmic però poc articulat que va evolucionar progressivament durant els següents cent...
[ Paper / eBook ]

From 12
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager