Search
1 
Llibre de privilegis de la ciutat d'Alacant (1366 -1450)
José Hinojosa Montalvo, ed.
L'Arxiu Municipal d'Alacant ha tingut una història plena de desgràcies, que van des de la seua crema en la Guerra de Castella a mitjan segle XIV, a la seua destrucció durant l'incendi de l'Ajuntament...
[ eBook ]

From 11.4
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager