BIC_578
1 
Introducció a la religió i la mitologia gregues
Jordi Redondo Sánchez
Per entendre la cultura grega és absolutament necessari entreveure, si més no, com eren les relacions dels grecs amb els déus, amb els morts, amb el que podem anomenar el món metafísic, i aquest...
[ eBook ]

From 6.4
Purpureae Vestes I. Textiles y tintes del Mediterráneo en época romana
Carmen Alfaro, L. Karali
Una aportación fundamental al estudio de un elemento clave en la vida de cualquier sociedad antigua como es el vestido y los colores utilizados para su ornamentación, especialmente la púrpura. Debido...
[ eBook ]

From 9.6
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager