BIC_567
1 
Patrick Modiano
Manuel Peris Mir
En Modiano la figura del perro es a veces un explorador anímico en el deambular del protagonista por las calles de París, a veces un guía en la búsqueda fantasmagórica de personajes desaparecidos, en...
[ eBook ]

From 7.4
L'educació literària, 2a ed.
Josep Ballester Roca
Si bé l'essència de la literatura no es pot ensenyar, el llenguatge del fet literari sí que és susceptible de reflexió i de pràctica didàctica. Aquest llibre no ensenya a ser escriptor, sinó a gaudir...
[ eBook ]

From 5.6
Temps de quarantena
Josep Ballester Roca
Aquesta segona edició, ampliada i actualitzada respecte a l'original de 1992, facilita al lector un complet i àgil recorregut per la postguerra al País Valencià, època de repressió de la cultura i de...
[ eBook ]

From 6
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager