Search
1 
Gramáticas extraterrestres
Fernando J. Ballesteros
És possible la comunicació amb altres formes de vida fora del nostre planeta? Amb qui, amb què i com podríem establir aquesta comunicació, si és que hi ha algú a l'altra banda? Aquesta obra aborda la...
[ eBook ]

From 9.07
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager