Search
1 
Els registres notarials de Miquel Llagària
Daniel Muñoz Navarro, Frederic Aparisi
Aquest volum conté la documentació generada pel notari Miquel Llagària, una activitat que es prolongà durant vint anys, des de la dècada de 1540 fins a l'any 1561. Procedent de Xàtiva, s'establí a...
[ eBook ]

From 18
Comprar, vender y consumir
Daniel Muñoz Navarro
La historia del consumo constituye una línea historiográfica que ha contribuido a renovar la historia económica europea. Este libro reúne una serie de estudios que analizan la difusión del consumo,...
[ Paper / eBook ]

From 8
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager