Search
1 
La lluita per la vida
Charles R. Darwin, Alfred R. Wallace
El 1858 Charles Darwin va rebre del naturalista Alfred Russel Wallace un article per a revisar-lo. L'estudi fou qualificat per Darwin com el millor resum de les idees que ell mateix gestava des de...
[ eBook ]

From 4
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager