Search
1 
Anotacions al marge
Carme Gregori Soldevila
Joan Fuster confessava una fascinació constant per l'escriptura aforística, una part de la seva obra que sempre va considerar un espai de llibertat i de plaer. «Anotacions al marge» proposa un...
[ eBook ]

From 5.45
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager