BIC_582
1 
Mestres valencianes republicanes
Mª Carmen Agulló Díaz
Les mestres republicanes han estat invisibilitzades històricament per raons professionals, polítiques i de gènere. Aquest llibre recupera els noms, les experiències vitals i les pràctiques...
[ eBook ]

From 4.99
Historia y memoria escolar
Rafael Valls Montes
El período más conflictivo y dramático de la historia española del siglo xx es, sin duda, el de la Guerra Civil y el de la dictadura franquista, por lo que se convierte en uno de los temas más...
[ eBook ]

From 6
Pla d'una universitat o d'una educació pública en totes les ciències
Denis Diderot, Justo Serna Alonso
Denis Diderot, un dels representants més conspicus del projecte il·lustrat, va rebre de Caterina II, el 1775, l'encàrrec de redactar el pla d'una universitat per a la seua aplicació a l'Imperi rus....
[ eBook ]

From 4.2
Tots a l'escola?
Quintí Casals Bergés
Un recorregut pels avenços en matèria educativa que el liberalisme del XIX realitzà a Espanya per a implantar l'ensenyament general, crear el grau mitjà i reorganitzar el grau superior. Basat en...
[ eBook ]

From 8
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager