Búsqueda
1 
Marx. Leyendo el Manifiesto del partido comunista (1848)
Xavier García Raffi, Anacleto Ferrer, Francesc J. Hernàndez i Dobon, Bernardo Lerma Sirvent
Després de la Bíblia, el Manifest comunista és el text més editat i traduït. Cap obra filosòfica no ha tingut mai tants lectors. Sense el llast d aquells sistemes polítics que van pretendre...
[ eBook ]

Desde 4,99
1 
Privacity | Condiciones de uso web | CONTACTO
2000-2020© Powered by Global Content Manager