Search
1 
Brevíssima relació de la destrucció de les Índies
Bartolomé de las Casas
Publicat per primer cop a Sevilla el 1552, aquests tractats són juntament amb el Quixot, l'obra més universal de les lletres espanyoles. El text de Bartolomé de Las Casas, és considerat l'origen de...
[ eBook ]

From 5
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager