Search
1 
Sobre la història i els seus usos públics
Antoni Furió i Diego, Josep Fontana, Pedro Ruiz
Josep Fontana ha exercit un fecund magisteri sobre nombroses generacions d historiadors i d universitaris en general. Aquest llibre, editat amb motiu del seu nomenament com a doctor honoris causa per...
[ eBook ]

From 9.2
Llibre d'establiments i ordenacions de la ciutat de València. I.
Ferran Garcia-Oliver, Antoni Furió i Diego
El Llibre d'establiments de la ciutat de València recull les ordenances municipals promulgades pels jurats i el Consell de la capital del regne durant la primera meitat del segle XIV. Hi trobem...
[ eBook ]

From 18
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2021 © Powered by Global Content Manager