Search
1 
Introducció a l'enginyeria dels reactors químics
Àngel Berna Prats, Agustín Escardino
'Introducció a l'enginyeria dels reactors químics' és una aproximació a l'estudi dels reactors, feta amb el rigor que caracteritza els textos cientificotècnics i amb la claredat expositiva pròpia...
[ eBook ]

From 12.1
1 
Privacity | Terms website use | CONTACT
2000-2020 © Powered by Global Content Manager